HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aanwijzingsbesluit  |  Toezichthouders WABO en Drank- en Horecawet

Toezichthouders WABO en Drank- en Horecawet

Dit item is verlopen op 22-03-2019.

De burgemeester en het College van burgemeester en wethouders hebben M. van de Beeten en D. Reuser aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug.

De Burgemeester heeft D. Reuser aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met artikel 41, lid 1, onder b, van de Drank- en Horecawet en de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet.

RSS