HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (regulier)  |  Traaij 197d, 3971 GH in Driebergen-Rijsenburg

Traaij 197d, 3971 GH in Driebergen-Rijsenburg

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

  • Traaij 197d, 3971 GH in Driebergen-Rijsenburg, het verbouwen van het restaurant, het realiseren van 5 wooneenheden en het realiseren van een techniekruimte op het platte dak aan de achterzijde van het pand (HZ_WABO-19-0566, 10 mei)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS