HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluit milieubeheer  |  Traaij 295, Driebergen-Rijsenburg

Traaij 295, Driebergen-Rijsenburg

Kennisgeving van ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

  • Klein Zwitserland Driebergen B.V.: Traaij 295, Driebergen-Rijsenburg. De melding gaat om het oprichten van een pannenkoekenrestaurant met vergaderruimte.

Als u een toelichting wilt of de stukken (op een ander tijdstip) wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, (088) 022 50 00.

RSS