HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluit milieubeheer  |  Traaij 93, 3971 GD Driebergen-Rijsenburg

Traaij 93, 3971 GD Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

Kennisgeving van ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

  • Italiano afhaal- en bezorgservice: Traaij 93, 3971 GD Driebergen-Rijsenburg. De melding gaat om de wijziging van de activiteiten: van vlaaienwinkel naar pizza afhaal- en bezorgservice.

Voor de activiteiten van bovenstaande bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze Algemene maatregel van bestuur moet u eerst een afspraak maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken (op een ander tijdstip) wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, (088) 022 50 00.

RSS