HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning (regulier) van rechtswege  |  Van Bennekomweg, kadastraal perceelnummer 2905, sectie B in Doorn

Van Bennekomweg, kadastraal perceelnummer 2905, sectie B in Doorn

Dit item is verlopen op 19-04-2019.

De volgende omgevingsvergunning is van rechtswege verleend:

  • Van Bennekomweg, kadastraal perceelnummer 2905, sectie B in Doorn, het plaatsen van een tijdelijke installatie voor lucht-/waterzuivering (HZ_WABO-18-2337, 4 maart)

Belanghebbenden kunnen, indien zij nog geen kennis hebben van het feit dat er een van rechtswege verleende vergunning is ontstaan, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

RSS