HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning (regulier) van rechtswege  |  Veenseweg, kadastraal perceelnummer 6576, sectie D, in Amerongen

Veenseweg, kadastraal perceelnummer 6576, sectie D, in Amerongen

Dit item is verlopen op 26-04-2019.

De volgende omgevingsvergunning is van rechtswege verleend:

  • Veenseweg, kadastraal perceelnummer 6576, sectie D, in Amerongen, nieuwbouw van een bedrijfspand voor de Beheer Eenheid Zuid (HZ_WABO-18-1712, 11 maart)

Belanghebbenden kunnen, indien zij nog geen kennis hebben van het feit dat er een van rechtswege verleende vergunning is ontstaan, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

RSS