HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Verkeersbesluit 30km zone Traaij, Nassaulaan en Appelgaard in Driebergen-Rijsenburg

Verkeersbesluit 30km zone Traaij, Nassaulaan en Appelgaard in Driebergen-Rijsenburg

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  • Het instellen van een 30km zone op de Traaij (tussen Nassaulaan en Oranjelaan), op de Nassaulaan (tussen Traaij en Appelgaard) en op de Appelgaard (tussen Hoofdstraat en Nassaulaan) door plaatsing van de borden A1 (30 km zone) en A2 (einde 30 km zone), conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS