HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Verkeersbesluit geslotenverklaring weekmarkten Driebergen-Rijsenburg, Doorn en Leersum

Verkeersbesluit geslotenverklaring weekmarkten Driebergen-Rijsenburg, Doorn en Leersum

Dit item is verlopen op 22-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  • Het intrekken van het verkeersbesluit geslotenverklaring warenmarkten van 19 februari 2015 alsmede het verwijderen van de in dat besluit genoemde borden C15 uit bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
  • Het instellen van een (tijdelijke) geslotenverklaring door het plaatsen van borden C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de Traaij in Driebergen-Rijsenburg conform de bij dit besluit behorende tekening;
  • Het instellen van een (tijdelijke) geslotenverklaring door het plaatsen van borden C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de Kampweg in Doorn conform de bij dit besluit behorende tekening;
  • Het instellen van een (tijdelijke) geslotenverklaring door het plaatsen van borden C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op het Kerkplein in Leersum conform de bij dit besluit behorende tekening;
  • Op alle voornoemde locaties een uitzondering te maken voor gehandicaptenvoertuigen door het plaatsen van onderborden met de tekst ‘uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen’ conform de bij dit besluit behorende tekening.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS