HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Verkeersbesluit instellen 30 km/h-zone Haarweg en Rottegatsteeg en instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Haarweg in Maarsbergen

Verkeersbesluit instellen 30 km/h-zone Haarweg en Rottegatsteeg en instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Haarweg in Maarsbergen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  1. Door het verwijderen van de zonaal uitgevoerde borden A01 en A02 uit bijlage 1 van het RVV 1990 van de Haarweg ter hoogte van Ambachtsweg huisnummer 1A en het plaatsen van zonaal uitgevoerde borden A01 en A02 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de Haarweg ter hoogte van de komgrens zoals vastgesteld in nog vast te stellen raadsbesluit een maximum snelheid van 30 km per uur in te stellen op het gedeelte van de Haarweg tussen de Rottegatsteeg en de komgrens zoals vastgesteld in het nog vast te stellen raadsbesluit.
  2. Door het verwijderen van de zonaal uitgevoerde borden A01 en A02 uit bijlage 1 van het RVV 1990 van de Rottegatsteeg nabij het kruispunt tussen de Rottegatsteeg en de Haarweg en het plaatsen van zonaal uitgevoerde borden A01 en A02 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de Rottegatsteeg ter hoogte van de komgrens zoals vastgesteld in het nog vast te stellen raadsbesluit een maximum snelheid van 30 km per uur in te stellen op het gedeelte van de Rottegatsteeg tussen de Haarweg en de komgrens zoals vastgesteld in het nog vast te stellen raadsbesluit.
  3. Door het plaatsen van borden C07 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen op het gedeelte van de Haarweg tussen de Rottegatsteeg en de Proosdijlaan.
  4. De bovengenoemde verkeersmaatregelen uit te voeren conform bijgevoegde situatietekeningen.
  5. Het officiële verkeersbesluit (inclusief bijlagen) zijn ook te vinden op de website van de Staatscourant.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS