HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Verkeersbesluit Instellen van een gehandicaptenparkeerplaats Oranjelaan ter hoogte van nummer 10 in Driebergen-Rijsenburg

Verkeersbesluit Instellen van een gehandicaptenparkeerplaats Oranjelaan ter hoogte van nummer 10 in Driebergen-Rijsenburg

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  1. Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met kenteken 25-GD-NT op de locatie Oranjelaan ter hoogte van huisnummer 10 in Driebergen-Rijsenburg, conform de bij dit besluit behorende tekening.
  2. Ingevolge artikel 156 van de Wegenverkeerswet, komen de kosten voor de aanleg en uiteindelijke verwijdering van deze gehandicaptenparkeerplaats voor rekening van de aanvrager.
  3. Dit besluit vervalt op het moment dat gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats verhuist of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.
  4. Het officiële verkeersbesluit (inclusief bijlagen) is ook terug te vinden op de website van de Staatscourant.

te downloaden

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS