HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Verkeersbesluit parkeerverbod Oranjelaan, Driebergen-Rijsenburg

Verkeersbesluit parkeerverbod Oranjelaan, Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  • Het intrekken van voorgaande verkeersbesluiten aangaande parkeerverboden op de Oranjelaan in Driebergen-Rijsenburg.
  • Het instellen van een parkeerverbod op de Oranjelaan in Driebergen-Rijsenburg door het plaatsen van borden E1 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), conform de bij dit besluit behorende tekening.
  • Het instellen van een parkeerverbod aan de rechterzijde van de Oranjelaan in Driebergen-Rijsenburg voor een lengte van 25,0 meter gerekend vanaf het kruisingsvlak met de Hoofdstraat middels een gele onderbroken markering uit bijlage 1 van het RVV 1990, conform de bij dit besluit behorende tekening.
  • Het officiële verkeersbesluit (inclusief bijlagen) staat ook op de website van de Staatscourant.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS