HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Verkeersbesluit tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het Trompplein in Maarn

Verkeersbesluit tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het Trompplein in Maarn

Dit item is verlopen op 22-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  • Op het Trompplein ter hoogte van nummer 2 in Maarn (ingang van het dagcentrum de Regenboog) een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen, door het plaatsen van het verkeersbord E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990, zoals aangegeven staat op de bij dit besluit behorende tekening.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS