HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Verkeersbesluit Verkeersmaatregelente op ‘t Oostrom Driebergen-Rijsenburg

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelente op ‘t Oostrom Driebergen-Rijsenburg

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  • Het instellen van een inrijverbod op ‘t Oostrom tijdens breng- en haaltijden van de scholen  door plaatsing van het C12 bord en onderbord met daarop de tekst ‘Ma. t/m Vr. 8.15-8.45, 11.45-12.45, 14.15-14.45. Uitgezonderd bewoners en bezoekers’ uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) conform de bij dit besluit behorende tekening.
  • Het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Engelenburg ter hoogte van de Groenhoek door plaatsing van de L2 borden uit bijlage 1 van RVV 1990 conform de bij dit besluit behorende tekening.
  • Het instellen van een parkeerstrook voor kort parkeren op de Engelenburg door plaatsing van deE4 borden en onderbord met daarop de tekst ‘Ma. t/m Vr.  8.00-16.00. Max. 10 min. parkeren’ uit bijlage 1 van het RVV 1990 conform de bij dit besluit behorende tekening.
  • Het instellen van een 30 km zone op de Engelenburg en ‘t Oostrom door plaatsing van de A1 borden (30 km zone)  uit bijlage 1 van het RVV 1990 conform de bij dit besluit behorende tekening.
  • Het officiële verkeersbesluit (inclusief bijlagen) is ook terug te vinden op de website van de Staatscourant.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS