HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning (regulier) van rechtswege  |  Vossenweg 7, 3941 GS in Doorn,

Vossenweg 7, 3941 GS in Doorn,

Dit item is verlopen op 26-04-2019.

De volgende omgevingsvergunning is van rechtswege verleend:

  • Vossenweg 7, 3941 GS in Doorn, het plaatsen van een dakopbouw (HZ_WABO-18-2047, 6 maart)

Belanghebbenden kunnen, indien zij nog geen kennis hebben van het feit dat er een van rechtswege verleende vergunning is ontstaan, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

RSS