HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Voornemen verlenen omgevingsvergunning (uitgebreid)  |  Woudenbergseweg 70a (voorheen Woudenbergseweg 90), 3953 MH in Maarsbergen

Woudenbergseweg 70a (voorheen Woudenbergseweg 90), 3953 MH in Maarsbergen

Dit item is verlopen op 17-11-2016.

Burgemeester en wethouders zijn van plan een omgevingsvergunning, uitgebreide procedure te verlenen voor:

Woudenbergseweg 70a (voorheen Woudenbergseweg 90), 3953 MH in Maarsbergen, het plaatsen van een 3e afleverzuil bij het TinQ tankstation (HZ_WABO-16-0417, 28 september)

De op deze zaak betrekking hebbende aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen (0343) 56 56 00.

Tijdens deze gedachtewisseling kunnen mondelinge zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Wij vragen u uiterlijk 4 weken na de publicatiedatum hiertoe een verzoek te doen. De aanvrager kan in de gelegenheid worden gesteld om hierbij aanwezig te zijn of te reageren op de ingebrachte zienswijzen.

RSS