HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen

Besluit vertrokken naar land onbekend

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten. Dit betekent dat zij uitgeschreven worden uit de Basis Registratie Personen met als reden vertrokken naar Land Onbekend en zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE  Doorn

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

  • uw naam, adres, datum en ondertekening;
  • een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;
  • de reden waarom u bezwaar instelt.
Archief
RSS