HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen

Voornemen vertrokken naar land onbekend

Na onderzoek door de afdeling Burgerzaken blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basis Registratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Op basis van artikel 2.39 van de Wet Basis Registratie Personen is men verplicht om binnen vijf dagen na wijziging van adres, dat schriftelijk aan  te geven bij het college van burgemeester en wethouders van de (nieuwe) gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten. Dit betekent dat zij uitgeschreven worden uit de Basis Registratie Personen met als reden vertrokken naar Land Onbekend en zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. 

Zienswijzen

Bent u het niet eens met de voorgenomen uitschrijving uit de Basis Registratie Personen? Binnen vier weken na publicatiedatum van het voornemen kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. U moet uw brief richten aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug, afdeling Burgerzaken Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Archief
RSS