HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 15, 01-08-2014: Vaststelling beleidsregels woningurgentie

Gemeenteblad 2014 nr. 15, 01-08-2014: Vaststelling beleidsregels woningurgentie

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-08-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Het college van burgemeester & wethouders heeft in de vergadering van 29 juli 2014 de beleidsregels voor woningurgentie vastgesteld.

Aanleiding beleidsregels

De regels voor het verhuren van sociale huurwoningen zijn vastgelegd in de gemeentelijke Huisvestingsverordening. Woningzoekenden staan vaak jaren ingeschreven voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dit kan te lang zijn als een woningzoekende een dringend huisvestingsprobleem heeft.

Noodsituatie

De Huisvestingsverordening bevat daarom urgentieregels, waarmee woningzoekenden in een noodsituatie met voorrang in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. Omdat urgenten hiermee een sterke positie krijgen op de woningmarkt is het aantal noodsituaties beperkt tot een minimum. Noodsituaties kunnen verschillend zijn in beleving, daarom zijn de noodsituaties beschreven in de Huisvestingsverordening.

Toetsbare criteria

De raad heeft door de vaststelling van de Huisvestingsverordening bepaald bij welke noodsituaties urgentie wordt toegekend. De beleidsregels Urgentie zijn een uitwerking van de beschreven noodsituaties. Met de beleidsregels krijgt vooral de uitvoeringsorganisatie (verantwoordelijk voor behandeling van urgentieaanvragen) toetsbare criteria en kunnen aanvragen op een eenduidige wijze worden behandeld.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot mevrouw R. Parahoe, beleidsmedewerker Wonen, via telefoonnummer (0343) 56 56 00.

RSS