HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr 16, 12-09-2014: Aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeenteblad 2014 nr 16, 12-09-2014: Aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-09-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

BEKENDMAKING

Op 15 mei 2014 heeft de gemeenteraad de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014 vastgesteld. In navolging van deze verordening is het Aanwijsbesluit toezichthouders werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. Door middel van dit besluit zijn toezichthouders aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het besluit treedt in werking 8 dagen na bekendmaking en werkt terug tot en met 15 mei 2014.
 

RSS