HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr 29, 17-12-2014: Tweede wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2013

Gemeenteblad 2014 nr 29, 17-12-2014: Tweede wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2013

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-12-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad de Tweede wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2013 vastgesteld.

De bevoegdheid hiervoor volgt uit de Gemeentewet.

Veel bepalingen in de APV 2013 gaan over het voorkomen en beperken van diverse soorten overlast. In de APV 2013 staan regels over bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, gebruik van de openbare ruimte, collecteren en sluitingstijden voor horecabedrijven. Doel van de APV is om het in de gemeente voor iedereen leefbaar en ordelijk te houden. De wijzigingen van de APV hebben onder andere betrekking op regels voor loslopende honden en verontreiniging door honden, een lokaal blowverbod, gebiedsontzeggingen, het ventverbod en toezichthouders.

De wijzigingsverordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

De Tweede wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2013 is digitaal in te zien.

RSS