HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr 39, 17-12-2014 Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015

Gemeenteblad 2014 nr 39, 17-12-2014 Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-12-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 1 januari 2015 in werking treedt:

  • de verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014; 

De verordening ligt na publicatie 6 weken ter inzage in de Gemeentewinkel in Doorn. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van leges, een afschrift krijgen van genoemd besluit.

RSS