HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr 11, 23-12-2015 Beleidsregels Uitzonderingsregel Medisch Huishoudelijk Afval

Gemeenteblad 2015 nr 11, 23-12-2015 Beleidsregels Uitzonderingsregel Medisch Huishoudelijk Afval

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 22 december 2015 heeft het college van B&W de beleidsregels voor de Uitzonderingsregel Medisch Huishoudelijk Afval vastgesteld.

De bevoegdheid hiervoor volgt uit de Gemeentewet.

In de beleidsregels vindt u de regels die gelden om in aanmerking te komen om gebruik te maken van een grote kliko voor restafval zonder de hiervoor verschuldigde toeslag te hoeven betalen. De beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en behouden hun gelding totdat wijziging ervan op geldige wijze bekend is gemaakt.

De beleidsregels voor de Uitzonderingsregel Medisch Huishoudelijk Afval zijn hieronder digitaal in te zien.

RSS