HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr 5, 12-02-2015 Subsidieregeling Energiemaatwerkadvies gemeente Utrechtse Heuvelrug 2015

Gemeenteblad 2015 nr 5, 12-02-2015 Subsidieregeling Energiemaatwerkadvies gemeente Utrechtse Heuvelrug 2015

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-02-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014 overwegende dat:

  • de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2035 een klimaatneutrale gemeente wil zijn;
  • het om die doelstelling te halen belangrijk is om het grote besparingspotentieel in de bestaande woningbouw te benutten;
  • woningeigenaren met een energiemaatwerkadvies inzicht krijgen in concrete besparingsmogelijkheden in hun woning en daarmee een handvat krijgen om aan de slag te gaan met het treffen van energiebesparende maatregelen;
  • de kosten van het energieadvies een drempel kunnen vormen om een energiemaatwerkadvies aan te vragen;
  • door het verstrekken van deze subsidie deze drempel kan worden verlaagd

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Energiemaatwerkadvies gemeente Utrechtse Heuvelrug 2015.

RSS