HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr 7, 10-04-2015 Wet Markt en Overheid – Economische activiteiten van algemeen belang

Gemeenteblad 2015 nr 7, 10-04-2015 Wet Markt en Overheid – Economische activiteiten van algemeen belang

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-04-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 9 april 2015 heeft de gemeenteraad besloten de economische activiteiten, genoemd op het bijgevoegde overzicht ‘Wet Markt en Overheid – Economische activiteiten van algemeen belang’, aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet. De bevoegdheid hiervoor volgt uit de Mededingingswet.

Het besluit houdt in dat bepaalde economische activiteiten die door de gemeente worden verricht, worden aangemerkt als in het algemeen belang.

Het besluit is digitaal in te zien.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Richt dan binnen zes weken na verzending van dit besluit, uw schriftelijke bezwaarschrift de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het bezwaarschrift bevat in elk geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum waarop u het bezwaarschrift stuurt en uw handtekening, om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit.

Online bezwaar maken met DigiD kan op deze website. Zoek op de trefwoorden ‘bezwaar maken’.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schorst het besluit niet. Is er een aantoonbaar, spoedeisend belang, vraag dan een voorlopige voorziening (o.a. schorsing) aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht. Dat kan alleen als u ook een bezwaar indient. De voorzieningenrechter beslist of de werking van het besluit moet worden geschorst.

RSS