HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nummer 15, 05-02-2016 Aanwijzingsbesluit losloopgebied

Gemeenteblad 2016 nummer 15, 05-02-2016 Aanwijzingsbesluit losloopgebied

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-02-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 15 december 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten een deel van het Seminarieterrein in Driebergen-Rijsenburg aan te wijzen als gebied waar het aanlijngebod voor honden niet geldt (losloopgebied).

De bevoegdheid hiervoor volgt uit artikel 2:57 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt en is digitaal in te zien.

RSS