HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nummer 16, 18-03-2016 Verordening Bedrijveninvesteringszone Leersum

Gemeenteblad 2016 nummer 16, 18-03-2016 Verordening Bedrijveninvesteringszone Leersum

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-03-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening BedrijvenInvesteringsZone Leersum (Verordening BIZ BVL 2016) vastgesteld. De bevoegdheid hiervoor volgt uit de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

In de verordening vindt u regels voor de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en voor de subsidie voor de BIZ Leersum. De draagvlakmeting voor de BIZ Leersum heeft uitgewezen dat er voldoende steun is, en daarmee treedt deze verordening in werking (de dag volgend op de bekendmaking).   

Het besluit ligt tijdens kantooruren voor zes weken ter inzage in het cultuurhuis te Doorn. Voor vragen kunt u contact opnemen met de het secretariaat van de griffie (0343-56 00 00). Tevens kunt u de verordening op www.overheid.nl (onder lokale regelgeving).  

RSS