HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nummer 21, 09-06-2016 Beleidsregel Landelijke Handhavingsstrategie

Gemeenteblad 2016 nummer 21, 09-06-2016 Beleidsregel Landelijke Handhavingsstrategie

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-06-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 31 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de Landelijke Handhavingstrategie vastgesteld als beleidsregel voor de taken die de Omgevingsdienst regio Utrecht uitvoert in opdracht van de gemeente. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 juni 2016 in werking.

In de Landelijke Handhavingstrategie staat wat er moet gebeuren als bij een controle een overtreding wordt geconstateerd en hoe dan wordt afgestemd met het Openbaar Ministerie en de politie. Het doel van de Landelijke Handhavingstrategie is dat gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, landelijke inspecties, politie en het OM op afgestemde wijze en zo nodig samen uitvoering geven aan hun beginselplicht tot handhaven. Zij treden daarbij passend op bij constatering van een overtreding en zorgen ervoor dat vergelijkbare situaties ook zoveel mogelijk gelijk worden behandeld.

RSS