HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 1, 15-03-2017 Aanwijzingsgebied fietsen station Driebergen-Zeist

Gemeenteblad 2017 nummer 1, 15-03-2017 Aanwijzingsgebied fietsen station Driebergen-Zeist

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-03-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 14 maart 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten een nieuw gebied rond het station Driebergen-Zeist aan te wijzen als gebied waar verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

De bevoegdheid hiervoor volgt uit artikel 5:12 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt en is digitaal in te zien.

RSS