HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 11, 6 juli 2017 Aanwijzing Boa’s regionale samenwerking

Gemeenteblad 2017 nummer 11, 6 juli 2017 Aanwijzing Boa’s regionale samenwerking

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-07-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, IJsselstein en Zeist  hebben op 4 oktober 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de inzet op elkaars grondgebied van BOA’s en/of Awb-toezichthouders/handhavers in het domein I Openbare ruimte, onderdeel Drank –en horecawet.

Het college van Burgemeester en Wethouders resp. de Burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij op 23 februari 2017 hebben besloten dat de Buitengewoon Opsporingsambtenaren die

  1. werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte, onderdeel Drank- en horecawet) en
  2. in dienst zijn van een van de aan voormelde samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten, en
  3. tevens overeenkomstig voormelde overeenkomst zijn belast met de uitvoering van werkzaamheden (toezicht, opsporing en/of handhaving) binnen het gebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

met ingang van heden als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van de onder ‘domein I Openbare ruimte’ Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ vermelde wettelijke voorschriften zijn aangewezen.

Dit besluit treedt de dag na publicatie in werking.

RSS