HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 13, 21 juli 2017 Voorbereidingsbesluit Woongebied Doorn West.

Gemeenteblad 2017 nummer 13, 21 juli 2017 Voorbereidingsbesluit Woongebied Doorn West.

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-07-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 juli 2017 heeft besloten op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te verklaren dat een herziening van het geldende planologische kader wordt voorbereid voor het gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DOOwoongebiedveeg-VB01) behorende verbeelding. Het betreft percelen die gelegen zijn in de geldende beheersverordening Woongebied Doorn West binnen ‘Gemengd’.

De gemeenteraad heeft tevens bepaald dat het besluit in werking treedt met ingang van de datum, dat het ter inzage wordt gelegd: in dit geval 21 juli 2017.

Hoe kunt u het voorbereidingsbesluit inzien of raadplegen?

Het voorbereidingsbesluit is met ingang van hierboven genoemde datum digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

U kunt het voorbereidingsbesluit met ingang van hierboven genoemde datum ook inzien  in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 te Doorn tijdens de openingsuren.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

RSS