HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 3, 30-05-2017 de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Gemeenteblad 2017 nummer 3, 30-05-2017 de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-05-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 13 april heeft de gemeenteraad de  Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017 vastgesteld.

De Gemeentewet biedt de mogelijkheid om bij verordening zogenaamde secundaire voorzieningen aan wethouders, raads- en commissieleden te verstrekken. Het Rechtspositiebesluitwethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden regelen welke voorzieningen mogelijk zijn. Deze aanvullende voorzieningen mogen alleen worden geregeld voor de onderwerpen die in wettelijke bepalingen als zodanig zijn aangemerkt.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om vast te stellen of en zo ja welke secundaire voorzieningen zij beschikbaar stelt voor wethouders en raads- en commissieleden.

De oude verordening uit 2014 is ingetrokken. De nieuwe verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

De belangrijkste wijzigingen in de verordening zijn:

  • Zoveel mogelijk artikelen en bepalingen die reeds in hogere wetgeving zijn geregeld, zijn in de verordening geschrapt.
  • De Verordening is ingericht op de van toepassing zijnde fiscale werkkostenregeling (Wkr) en de meest actuele wijzigingen in de Wkr.
  • De fietsregeling is als voorziening uit de Verordening gehaald vanwege fiscale wijzigingen.
  • Er zijn redactionele verbeteringen aangebracht.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffie, griffie@heuvelrug.nl, of (0343) 56 56 00.

RSS