HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 4, 30-05-2017 Gedragscode 2017 voor raads- en commissieleden

Gemeenteblad 2017 nummer 4, 30-05-2017 Gedragscode 2017 voor raads- en commissieleden

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-05-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

In 2013 heeft de raad de (eerste) gedragscode integriteit voor de raads- en commissieleden vastgesteld en afgesproken deze in de raad in nieuwe samenstelling te evalueren en opnieuw vast te stellen. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden op 12 december 2016. Mede naar aanleiding van deze valuatie is het gedragscode op een aantal punten aangepast:

  • Het uitgangspunt ‘pas toe of leg uit’ wordt vastgelegd in de algemene bepalingen (paragraaf 2) als een nieuw artikel 6.
  • De adviesfunctie van de burgemeester en griffier zijn vastgelegd in artikel 4 van die algemene bepalingen en er wordt geen wijziging voorgesteld.
  • De bereidheid van raads- en commissieleden om zich altijd te laten aanspreken op strijdigheid met de gedragscode nemen we op in de algemene bepalingen (paragraaf 2) als een nieuw artikel 7.

De gedragscode uit 2013 is ingetrokken. De gedragscode treedt de dag na publicatie in werking.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffie, griffie@heuvelrug.nl, of (0343) 56 56 00.

RSS