HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 5, 30-05-2017 verordening op de raadscommissies

Gemeenteblad 2017 nummer 5, 30-05-2017 verordening op de raadscommissies

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-05-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Nadat de raad besloten heeft met de BOB methode te gaan werken is ook besloten de verordening op de raadscommissies nog niet aan te passen. Dit om eerst ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze, zodat een goed beeld zou ontstaan van de benodigde wijzigingen.

Raadscommissies kunnen zelf bepalen of een vergadering besloten is. Tijdens een avond van de raad is deze bevoegdheid er niet en moeten besloten vergaderingen via de agendacommissie gepland worden. Om hierin wel te voorzien heeft de raad besloten de avonden van de raad dezelfde status te geven als commissievergaderingen en de regels hiervoor ook van toepassing te verklaren op de avonden van de raad. Dit is in de 3de wijzigingsverordening vastgelegd.

De wijzigingsverordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie, griffie@heuvelrug.nl, of (0343) 56 56 00.

RSS