HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 6, 2 juni 2017 Geconsolideerde versie Reglement van orde na de derde wijziging

Gemeenteblad 2017 nummer 6, 2 juni 2017 Geconsolideerde versie Reglement van orde na de derde wijziging

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-06-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 13 april de 3de wijziging van het reglement van orde vastgesteld. De wijzigingen betreffen de wijze waarop de raad met de bekrachtiging en opheffing van de geheimhouding om wil gaan.

De wijzigingsverordening treedt in werking de eerste dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie, griffie@heuvelrug.nl, of (0343) 56 56 00.

RSS