HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 7, 7 juni 2017 Financiële Verordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Gemeenteblad 2017 nummer 7, 7 juni 2017 Financiële Verordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-06-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad de Financiële Verordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017 vastgesteld.

De financiële verordening (model verordening ex artikel 212 Gemeentewet) is aangepast. Dit was noodzakelijk vanwege de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

De oude verordening uit 2014 is ingetrokken. De nieuwe verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Voor vragen kunt u terecht bij het cluster Communicatie-advies, (0343) 56 56 00.

RSS