HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 8, 9 juni 2017 Verordening Blijverslening gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeenteblad 2017 nummer 8, 9 juni 2017 Verordening Blijverslening gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-06-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

BEKENDMAKING

Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening Blijverslening 2017, gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld.

De bevoegdheid hiervoor volgt uit de Gemeentewet.

In de verordening vindt u regels voor onder andere het aanvragen, de voorwaarden en de toekenning/afwijzing van een Blijverslening. Een Blijverslening is een tweede hypotheek op de woning voor de financiering van maatregelen die de woning levensloopbestendig maken.

De verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

De Verordening Blijverslening 2017, gemeente Utrechtse Heuvelrug is digitaal in te zien.

RSS