HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nummer 9, 9 juni 2017 Verordening Starterslening 2017, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeenteblad 2017 nummer 9, 9 juni 2017 Verordening Starterslening 2017, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-06-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening Starterslening 2017, gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. Gelijktijdig is de Verordening gemeentelijke VROM en provinciale Starterslening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010 ingetrokken.

De bevoegdheid hiervoor volgt uit de Gemeentewet.

In de verordening vindt u regels voor onder andere het aanvragen, de voorwaarden en de toekenning/afwijzing van de Starterslening. Een Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van een woning en het maximale bedrag dat de koper op basis van het inkomen bij de bank kan lenen.

De verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

De Verordening Starterslening 2017, gemeente Utrechtse Heuvelrug is digitaal in te zien.

RSS