HOME  |  Actueel  |  Kalender  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Dit item is verlopen op 18-12-2018.

Op maandag 17 december 2018 vindt om 19.30 uur in het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 te Doorn een openbare hoorzitting plaats van de commissie bezwaarschriften. Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 19.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college en de burgemeester wethouders tot het in rekening brengen van kosten van het uitvoeren van bestuursdwang op het adres Gooyerdijk 8 in Leersum
  • 20.15 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college tot het afwijzen van een handhavingsverzoek op het perceel Kloosterlaantje 1 in Driebergen-Rijsenburg
  • 20.45 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college tot het buiten behandeling laten van de aanvraag om Middenlaan 1 in Doorn aan te wijzen als gemeentelijk monument 

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Voor informatie of het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, (0343) 56 56 00.

Startdatum van het evenement 17-12-2018
Starttijd: 19:30
RSS