HOME  |  Actueel  |  Kalender  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Dit item is verlopen op 22-01-2019.

Openbare hoorzitting van de commissie bezwaarschriften. Behandeld worden (wijzigingen voorbehouden):

  • 19.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het opleggen van een last onder dwangsom
  • 20.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het opleggen van een last onder dwangsom mbt herplantplicht
  • 20.30 uur Bezwaarschrift tegen de besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van vier Amerikaanse eiken en voor het aanleggen van ene uitrit, parkeerplaatsen en een voetpad op het adres Tempelhof 1-22 in Driebergen-Rijsenburg 

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Voor informatie of het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften (0343) 56 56 00.

Startdatum van het evenement 21-01-2019
Starttijd: 19:30
RSS