HOME  |  Actueel  |  Kalender  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Dit item is verlopen op 05-03-2019.

Openbare hoorzitting.

Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 20.00 uur: bezwaarschrift tegen het besluit van het college tot het onthouden van goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzing van de Stichting Wereldkidz

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is. Voor meer informatie en het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften (0343) 56 56 00.

Locatie: Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn
Startdatum van het evenement 04-03-2019
Starttijd: 20:00
RSS