HOME  |  Actueel  |  Kalender  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

Op maandag 29 april 2019 vindt om 19.30 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn een openbare hoorzitting plaats van de commissie bezwaarschriften. Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 19.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college tot het afwijzen van een verzoek om niet geanonimiseerde stukken
  • 20.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college tot het afwijzen van een verzoek om handhaving op het bouwperceel achter de Koningin Julianalaan 26 in Leersum

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Voor informatie of het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften (0343) 56 56 00.

Startdatum van het evenement 29-04-2019
Starttijd: 19:30
RSS