HOME  |  Actueel  |  Kalender  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Dit item is verlopen op 18-06-2019.

Op maandag 17 juni 2019 vindt om 19.30 uur in het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 te Doorn een openbare hoorzitting plaats van de commissie bezwaarschriften. Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 19.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 3 grove dennen, 2 zwarte dennen en 1 kaukasische spar op het adres Prins Bernhardlaan 27 in Doorn
  • 20.15 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college tot het gedeeltelijk toewijzen van een verzoek om handhaving op het perceel nabij Griftdijk 2 in Maarsbergen

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Voor nadere informatie alsmede het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften (0343) 56 56 00.

Startdatum van het evenement 17-06-2019
Starttijd: 19:30
RSS