HOME  |  Actueel  |  Kalender  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Op maandag 24 juni 2019 vindt om 19.30 uur in het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn een openbare hoorzitting plaats van de commissie bezwaarschriften. Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 19.30 uur: bezwaarschrift tegen besluiten van de burgemeester en het college tot het verlenen van een drank- en horecavergunning; vrijstelling voor het exploiteren van Café de Waerdt en een  omgevingsvergunning voor het gebruiken van het bouwwerk op het adres Rijksstraatweg 214 in Leersum

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is. Voor nadere informatie en het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften (0343) 56 56 00.

Startdatum van het evenement 24-06-2019
Starttijd: 19:30
RSS