HOME  |  Actueel  |  Kalender  |  Vergadering Wmo-raad

Vergadering Wmo-raad

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

De Wmo-raad vergadert op dinsdag 21 mei van 19.30 tot 22.00 uur in het Cultuurhuis de Pleiade in Doorn, kamer A 1.30. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. De vergadering is openbaar tot en met agendapunt 5.

Wethouder Hans Waaldijk is om 21.00 uur aanwezig bij de vergadering.

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen post
  3. Vaststellen verslag en actielijst vergadering 3 april
  4. Stand van zaken ontwikkelingen sociaal domein en beleid
  5. Deelname aan externe bijeenkomsten
  6. Interne zaken Wmo-raad
  7. Rondvraag en sluiting                                         

Startdatum van het evenement 21-05-2019
Starttijd: 19:30
RSS