HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Bericht naar aanleiding van 'Nashvilleverklaring'

Bericht naar aanleiding van 'Nashvilleverklaring'

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Er zijn vragen gesteld naar aanleiding van de media-aandacht voor de Nashvilleverklaring.

De gemeenteraad heeft in het raadsprogramma expliciet aandacht geschonken aan gelijke kansen voor iedereen, met de volgende tekst: “Ieder heeft recht op gelijke kansen. In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, moet de overheid optreden. De gemeente ziet hier actief op toe, met speciale aandacht voor LHBTI’ers.” Op 29 november 2018 is nog een motie aangenomen met de titel Actieplan LHBTI-emancipatie.

Wij willen een gemeente zijn waarin iedereen kan meedoen, ongeacht geaardheid of gender. We maken ons hard voor iedereen, samen met iedereen, want iedereen is van waarde. Wij werken aan een gemeente waarin iedereen gelijke kansen heeft. Ook de LHBTI groep. De inhoud van de Nashvilleverklaring draagt hier niet aan bij.

RSS