HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Bestuursrapportage: naast aankoop golfterrein en uitgaven sociaal domein verder geen verrassingen

Bestuursrapportage: naast aankoop golfterrein en uitgaven sociaal domein verder geen verrassingen

Dit item is verlopen op 18-04-2019.

Deze week stuurt het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de raad een derde bestuursrapportage over 2018 met daarin het resultaat op de Begroting 2018 die de raad in november gewijzigd vaststelde.

Inclusief prognoses voor het sociaal domein bedraagt dit resultaat € 2.542.000 nadelig.

Belangrijk hierin is:

  • Het nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: een nadeel van circa € 1,5 mln. voor de grondaankoop van het golfterrein en
  • een extra € 1,0 mln. voor verder tegenvallende overschrijdingen in het sociaal domein. Dit is overigens een trend die we regionaal en landelijk zien.

Los van deze nadelen is het resultaat op de overige programmaonderdelen redelijk conform de Begroting 2018 na wijziging.

Bovengenoemd resultaat van € 2.542.000 negatief is ten opzichte van de Begroting 2018 die de raad in november gewijzigd vaststelde; daarvan was het resultaat € 2.714.000 negatief. Bij elkaar opgeteld bedraagt het resultaat over 2018 € 5.256.000 negatief. Dit is het resultaat dat in de jaarrekening terecht zal komen en het is ook het maximale bedrag waarmee het weerstandvermogen wordt verminderd. In de begroting 2019 bedroeg de algemene reserve binnen het weerstandsvermogen € 14,2 miljoen). Er is dus sprake van een sterke daling. Een deel van het negatief resultaat kan worden opgevangen via de egalisatiereserve Sociaal domein. Deze heeft een omvang van exact € 2 mln.

RSS