HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  College maakt bouw 7 woningen in Driebergen mogelijk op bedrijfslocatie aan de Arnhemsebovenweg

College maakt bouw 7 woningen in Driebergen mogelijk op bedrijfslocatie aan de Arnhemsebovenweg

Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug heeft op 3 juni 2019 het stedenbouwkundig kader voor het achterterrein van Arnhemsebovenweg 58 in Driebergen goedgekeurd. Het gaat hier om de transformatie en gedeeltelijke sloop van bedrijfspanden voor de bouw van zeven woningen in de vorm van twee appartementengebouwen en een vrijstaande woning. De huidige bedrijfsbestemming wordt omgevormd naar een woonbestemming.

Wethouder Jorg: “We werken graag mee aan dit initiatief want het zorgt voor extra woningen op de plek waar nu nog een potentieel overlastgevend bedrijf kan worden gevestigd. Deze transformatie past goed in de eind vorig jaar vastgestelde Woonvisie”. 

Per saldo komt er minder bebouwing en wordt een goede inrichting van het terrein gerealiseerd met groene en duurzame elementen. De bebouwing sluit goed aan op de directe omgeving.

Het stedenbouwkundig kader gaat nu naar de raad. Nadat de raad het heeft vastgesteld, wordt de procedure gestart om de bestemming te wijzigen.

RSS