HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  College positief over plan voor 22 comfortabele en duurzame sociale huurwoningen Catharijnestraat in Driebergen

College positief over plan voor 22 comfortabele en duurzame sociale huurwoningen Catharijnestraat in Driebergen

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 11 juni besloten principemedewerking te verlenen aan de sloop van veertien verouderde duplexwoningen en de bouw van een nieuw complex aan de Catharijnestraat in Driebergen-Rijsenburg. Het huidige complex is vlak na de oorlog gebouwd en sluit in veel opzichten niet meer aan bij de huidige eisen en wensen.

In het nieuwe complex komen 22 appartementen. Acht meer dan het huidige aantal. Dit sluit goed aan bij het beleid van gemeente en provincie om te verdichten binnen het stedelijk gebied. Het gebouw zal bestaan uit een middendeel van vier lagen. Met aan weerszijden delen van drie lagen (zie afbeelding). Rondom het gebouw is ruimte voor groen.

Van de 22 woningen zijn 12 woningen levensloopbestendig. Alle woningen zijn per lift bereikbaar. In combinatie met de ligging direct naast alle voorzieningen in het centrum zijn de woningen zeer geschikt voor senioren.  Comfort en duurzaamheid staan centraal binnen het ontwerp. Alle appartementen vallen binnen de sociale huursector. Wethouder Jorg: “Dit is een mooi plan, omdat hierdoor acht extra sociale huurwoningen worden toegevoegd en we kwalitatief betere woningen krijgen die goed in de buurt passen en minder energie verbruiken”.

Naar aanleiding van het besluit van het college om principemedewerking te verlenen, kan de initiatiefnemer het plan verder uitwerken en een ruimtelijke procedure starten. Binnen een ruimtelijke procedure moet het plan onderbouwd worden. Onder andere wordt ingegaan op vorm en massa van het complex, parkeermogelijkheden  en de groenstructuur. Binnen de procedure heeft iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Er heeft reeds een inloopavond voor omwonenden plaatsgevonden.

RSS