HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet met Nota inbreidingslocaties meer mogelijkheden voor woningbouw

Gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet met Nota inbreidingslocaties meer mogelijkheden voor woningbouw

Tot 2040 groeit het aantal huishoudens in gemeente Utrechtse Heuvelrug en verandert de samenstelling hiervan. Hierdoor neemt de vraag naar woningen toe. Tot ca. 2030 is zijn plannen bekend voor ongeveer 1.000 woningen. Deze zijn deels al vastgesteld en worden gebouwd. Daarnaast zijn er nog niet vastgestelde plannen zoals voor de bouw van woningen op het Mariniersterrein in Doorn. Op korte termijn (tot ca. 2022) kunnen we voorzien in de verwachte groei. Om daarna in de vraag naar extra woningen te kunnen voorzien zoeken we nieuwe bouwlocaties. Hiervoor stelt de gemeente een Nota inbreidingslocaties op.

Voor gemeentelijke grond zijn de gewenste ontwikkelingen bekend. Buiten deze gronden is de gemeente afhankelijk van grondeigenaren en samenwerkingspartners zoals woningcorporaties. Met de Nota inbreidingslocaties wil de gemeente nieuwe plekken in beeld krijgen en ontwikkelen voor woningbouw binnen de dorpen. Hiervoor haalt de gemeente op verschillende manieren de komende maanden zoveel mogelijk informatie op bij onze inwoners, grondeigenaren en samenwerkingspartners zoals corporaties en belangenvertegenwoordigers als bijvoorbeeld de Federatie Groene Heuvelrug en het seniorenplatform. Met deze informatie stelt de gemeente de Nota inbreidingslocaties op. Met deze nota voorziet de gemeente tot circa 2030 in een strategische leidraad voor mogelijke nieuwe woningbouwlocaties binnen de bestaande dorpen.

RSS