HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

College Utrechtse Heuvelrug blikt tevreden terug op 2017

Terugkijkend op 2017 concludeert het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat er intensief gewerkt is aan de uitvoering van het Raadsprogramma 2014 – 2018. Dit is duidelijk zichtbaar binnen het Sociaal Domein, op het gebied van veiligheid en het in stand houden en verbeteren van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is ook de groene en duurzame identiteit verder ontwikkeld. In samenwerking met inwoners en partners is hard gewerkt aan veranderingen die bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat voor de inwoners.

Hoge kosten in Sociaal Domein

De Jaarrekening 2017 sluit met een tekort van € 3.139.000, vooral als gevolg van ontwikkelingen in het Sociaal Domein (€ 4.454.000). De tekorten op het Sociaal Domein zijn eerder aangekondigd en vormen voor meerdere gemeenten een probleem. Hierover wordt op regionaal en landelijk niveau gesproken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is namens de gemeenten met het Rijk in gesprek om tot een oplossing te komen voor deze financiële knelpunten.

Voor een deel wordt het tekort over 2017 veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren (2015 en 2016). Om verwachte tekorten op te kunnen vangen, zijn de overschotten in het Sociaal Domein, totaal € 5.400.000, op voorgaande jaren gereserveerd.

Jaarrekening 2017 op de website van de gemeenteraad

RSS